Freestyle! Erstbezug- Provisionsfrei
Freestyle! Erstbezug- Provisionsfrei
Freestyle! Erstbezug- Provisionsfrei
Freestyle! Erstbezug- Provisionsfrei
Freestyle! Erstbezug- Provisionsfrei
Freestyle! Erstbezug- Provisionsfrei
Freestyle! Erstbezug- Provisionsfrei
Freestyle! Erstbezug- Provisionsfrei

4

82.1m²

7.7m²

€ 451.440

Wohnung zum Kauf in 1220 Wien

Freestyle! Erstbezug- Provisionsfrei

Früher an später denken! Erstbezug- Provisionsfrei
Früher an später denken! Erstbezug- Provisionsfrei
Früher an später denken! Erstbezug- Provisionsfrei
Früher an später denken! Erstbezug- Provisionsfrei
Früher an später denken! Erstbezug- Provisionsfrei
Früher an später denken! Erstbezug- Provisionsfrei
Früher an später denken! Erstbezug- Provisionsfrei
Früher an später denken! Erstbezug- Provisionsfrei

3

63.2m²

5.7m²

€ 382.080

Wohnung zum Kauf in 1220 Wien

Früher an später denken! Erstbezug- Provisionsfrei

Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt

2

88.6m²

113m²

€ 575.000

Wohnung zum Kauf in 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt

Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt

2

53.1m²

15.2m²

€ 275.000

Wohnung zum Kauf in 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt

Wohlfühlnest! Provisionsfrei- Erstbezug
Wohlfühlnest! Provisionsfrei- Erstbezug
Wohlfühlnest! Provisionsfrei- Erstbezug
Wohlfühlnest! Provisionsfrei- Erstbezug
Wohlfühlnest! Provisionsfrei- Erstbezug
Wohlfühlnest! Provisionsfrei- Erstbezug
Wohlfühlnest! Provisionsfrei- Erstbezug
Wohlfühlnest! Provisionsfrei- Erstbezug

2

45.6m²

4.5m²

€ 284.280

Wohnung zum Kauf in 1220 Wien

Wohlfühlnest! Provisionsfrei- Erstbezug

Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt

1

34.2m²

12.5m²

€ 216.000

Wohnung zum Kauf in 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt

Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt

3

65.2m²

22.7m²

€ 308.000

Wohnung zum Kauf in 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt

Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt

2

53.1m²

31.1m²

€ 284.000

Wohnung zum Kauf in 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt

Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt

1

34.2m²

25.6m²

€ 208.000

Wohnung zum Kauf in 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt

Anleger Kleeblatt! Erstbezug- Provisiosfrei
Anleger Kleeblatt! Erstbezug- Provisiosfrei
Anleger Kleeblatt! Erstbezug- Provisiosfrei
Anleger Kleeblatt! Erstbezug- Provisiosfrei
Anleger Kleeblatt! Erstbezug- Provisiosfrei
Anleger Kleeblatt! Erstbezug- Provisiosfrei
Anleger Kleeblatt! Erstbezug- Provisiosfrei
Anleger Kleeblatt! Erstbezug- Provisiosfrei

2

46.8m²

29.2m²

€ 319.440

Wohnung zum Kauf in 1220 Wien

Anleger Kleeblatt! Erstbezug- Provisiosfrei

Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt

3

65.2m²

46.6m²

€ 325.000

Wohnung zum Kauf in 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt

Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt
Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt

2

77.6m²

18m²

€ 420.000

Wohnung zum Kauf in 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Erstbezug nähe Wörthersee in Klagenfurt